دنیای این روزهای من

بسی  گفتند :  دل  از   عشق  برگیر           که نیرنگ است وافسون است وجادو است

ولی   ما   دل  به  او  بستیم  و دیدیم          که این زهــــر است امــّـا نــوش دارو است

فریدون مشیری

 

 

- از یکطرفه بودن ها و جماعت دورو بدم می آد ...


چه خوب گفت فروغ :

این جهان پر است از صدای پای مردمی که

 همچنان که ترا می بوسند 

 در ذهن خود طناب دار تو را می بافند 

 

 

 باید از دنیای این روزها فرار کنم ...

دنیای شعر ، موسیقی، همه و همه ... 

 

 


/ 0 نظر / 16 بازدید