ری را ...

می رود و گریه می اید مرا 

 

غم سیبی ست که دنیا از لبخند های عکس های کارت های شناسایی م دزدیده است ... (محمد مهدوی اشرف )

 

پی نوشت :

١- بی نهایت گریانم ....

٢- به چشمم اشک ، در دلم غم شدی ....

٣- ببین که از بریدی و با که پیوستی ....

۴- گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود ...

۵- گاهی وقت ها وقتی یه نفر رو داری نمی فهمی چقدر بهش عادت کردی ...

۶- لعنت به میزهای دو نفره و کافه ها ...

٧- برای آن زمستان ها که گذشت نامی نیست ... نامی نیست

/ 0 نظر / 24 بازدید