تولدت مبارک آقای خوبی ها ...


آقای خوبی ها دلت آنجا غریبی می کند 
در انتظارت شاعری دارد شکیبی می کند
تا دیر کردی دشمنت دارد رجز می خواند و
تا دیر کردی ابلهی هم دل فریبی می کند
در شهر غوغایی نشد در شهر مولایی نبود 
مولا نباشد شهر هم جنگ صلیبی می کند 
امروز آن موعود تو ، جشن تولد با شما _
باشد چه جشنی می شود ، حسٍ عجیبی می کند 
هم دوست هم دشمن به تو خیلی حسودی می کند
آقا نیا دنیا تو را شیب الخضیبی می کند 

"سها حیدری " 

پ . ن : تولدتان مبارک آقای خوبی ها ... 
همین که شاعرت باشم خوشبختم...

/ 2 نظر / 17 بازدید
عــــــلـــــی

حقیقت این است كه برای خوشبختی، هیچ زمانی بهتر از همین الآن وجود ندارد. اگر الآن نه، پس كی؟ زندگی همواره پر از چالش است. و مشکلات تمامی نخواهند داشت......آپــــم بــا پــست روزه

akbri

کبوتر از سرم می پرد